+386 1 444 09 11

Odpiralni čas:
Pon.-Sob. 9:00 - 21:00
Ned. in prazniki 10:00 - 21:00

NAGRADNA IGRA BMX v ZUMMI

NAGRADNA IGRA BMX v ZUMMI

Cel mesec marec bo potekala nagradna igra za glavni nagradi 2 x BMX kolo.

KAKO SODELUJEŠ V NAGRADNI IGRI?

Vsak, ki v mesecu marcu kupi celodnevno vstopnico za igralnico Zumma Kids in si želi sodelovati v nagradni igri, mora na zadnjo stran računa napisati svoje podatke (ime in priimek ter naslov) ter račun vreči v boben. Sodeluje lahko le polnoletna oseba. Za dodatne informacije povprašajte osebje na recepciji.

Nagradna igra traja do 14.4.2024 do 12 ure. Potem boben zapremo in čakamo na žrebanje, ki bo isti dan ob 14 uri. 

Dobitnika nagrad bosta 2, vsak prejme po 1 BMX kolo, podelili pa bomo tudi 5 tolažilnih nagrad ZUMMA KIDS 1 urno vstopnico 🙂

Fotografija je simbolična.

Dobitnik nagrade mora biti obvezno prisoten na žrebanju in prevzeti nagrado s svojim osebnim dokumentom, drugače se nagrada podeli naslednjemu prisotnemu, ki ga izžrebamo takoj za tem.

Več o pravilih preberite tukaj:

PRAVILNIK VELIKE NAGRADNE IGRE ZA BMX KOLO ZUMMA KIDS, LJUBLJANA RUDNIK 

1. člen: Organizator Organizator nagradne igre je GMP Plus, d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. 

2. člen: Trajanje in potek nagradne igre: Nagradna igra poteka od petka, 1. marca, do nedelje, 14.4.2024, v Zumma Kids (Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana). Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 1.3.2024 do 14.4. 2024 do 12ure v odpiralnem času igralnice Zumma Kids. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajencev v nedeljo, 14. 4. 2024 ob 14.00 v Zumma Kids igralnici.

3. člen: Udeleženci nagradne igre: Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri sprejemajo pravila in se izrecno in nepreklicno strinjajo, da bodo njihovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na spletni strani ali na družbenih omrežjih Zumma Kids. Vsi sodelujoči sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so mlajše od 18 let in le te nimajo zakonitega zastopnika starejšega od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.  Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. v akciji ne morejo sodelovati.

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri V nagradni igri je možno sodelovati preko fizičnega računa, ki ga prejmete ob nakupu zumma vstopnice. Udeleženci nagradne igre, ki na hrbtno stran računa napišejo svoje podatke in ga oddajo v zumma boben v igralnici Zumma Kids, sodelujejo v nagradnem žrebanju. Kršitelje bomo diskvalificirali. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje z več računi. Morebitne stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati po e-pošti na naslov info\zummakids.si ali pisno na naslov: GMP Plus d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

5. člen: Nagradni sklad je 2 x BMX kolo.

6. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca Nagradno žrebanje se izvede v nedeljo, 14. 04. 2024 ob 14.00 v prostorih organizatorja nagradne igre in pod nadzorom  komisije. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed vseh izpolnjenih računov s podatki, naključno izžrebalo enega sodelujočega, ki izpolnjuje zahteve 3. in 4. člena ter je na dogodku fizično prisoten. Nagrado prevzame isti dan po končanem žrebanju. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. člen: Prijava nagrade davčnemu organu Nagrade so v skladu z Zakonom o dohodnini predmet obdavčitve. Breme plačila davkov za nagrajence bo prevzel organizator. V ta namen mora nagrajenec ob svoji priglasitvi organizatorju predložiti osebno izkaznico in navesti davčno številko.

8. člen: Prevzem nagrade Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Menjava za katerokoli drugo nagrado ni možna. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec. Nagrada bo nagrajencu predana takoj po žrebanju. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: − se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; − nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; − se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre: – nagrajenec ni prisoten na dan podelitve nagrade. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

9. člen: Izključitev odgovornosti Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: − kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju; − kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

10. člen: Obvezujoča pravila Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.zummakids.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen: Sprememba pravil s sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. Pravila in spremembe pravil so dostopna na spletni strani www.zummakids.si

12. člen Varovanje osebnih podatkov V zvezi z izvedbo nagradne igre neizogibno pride do zbiranja nekaterih osebnih podatkov udeležencev. Brez popolne izpolnitve obrazca, sodelovanje v nagradni igri ni možno. Podatki se zbirajo na podlagi privolitve, ki jo udeleženec opravi z oddajo računa v zumma boben v igralnici Zumma Kids, Supernova Ljubljana Rudnik. Brez navedenih podatkov izvedba nagradne igre ni možna, saj kontaktne podatke potrebujemo, da udeležence lahko obvestimo o prejemu nagrade. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti naročnika in organizatorja ter soorganizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (trenutno Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/2004 in nadaljnji, ZVOP-1) in Uredba EU 2016/679 (GDPR). V skladu z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, velja, da je naročnik in organizator GMP Plus,  d. o. o. upravljavec osebnih podatkov ter obdelovalec osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot obdelovalcu osebnih podatkov dovoljuje obdelavo osebnih podatkov (ime in priimek, kraj bivanja, e-pošta, telefonska številka, naslov …) za namene izvedbe nagradne igre, obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, objavo imena in priimka nagrajencev v sredstvih javnega obveščanja. Naročniku kot upravljavcu osebnih podatkov sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje naslednje njegove osebne podatke: ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, e-pošta in telefonska številka nagrajencev. Navedene osebne podatke bo upravljavec obdeloval za naslednje namene: izvedbo nagradne igre, obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, objavo imena in priimka v sredstvih javnega obveščanja, po morebitnem predhodnem dodatnem potrditvenem protokolu sodelujočih preko elektronske pošte pa tudi za namene neposrednega in/ali ciljanega trženja ter obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, to je za: pošiljanje reklamnih materialov in sporočil (navadnih, e-sporočil) na uporabnikov naslov (fizični in/ali elektronski), kar je uporabnik posredoval upravljavcu. Organizator in obdelovalec se zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam ali jih izvozila v tretje države, razen če tako določajo veljavni predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, pravico do vpogleda, prepisa, izpisa in posredovanja podatkov drugemu upravljavcu, kopiranja, dopolnitve, popravka, omejitve, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov info\zummakids.si ali pisno na naslov: Zumma Kids, Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. Upravljalec mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Upravljalec bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri do uresničitve namena, za katerega se obdelujejo (rok hrambe) oziroma dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja. Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen, če zakon ali drug predpis za posamezne vrste osebnih podatkov ne določajo drugače. Za brisanje osebnih podatkov v elektronski obliki se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča rekonstrukcija vseh ali dela brisanih podatkov. Za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, upravljavec ne odgovarja. Posameznik je dolžan sam poskrbeti za točnost vseh posredovanih podatkov. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je upravljavcu posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na posameznika. Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek ter kraj bivanja) v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani Zumma Kids z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

13. člen: Ostale določbe Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

14. člen: Mladoletnost nagrajenca V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 

Search

Разделы

Рубрика

Zadnje novice

Novice, Akcije in Dogodki

Zumma FIT vstopnica

ZUMMA FIT VSTOPNICA


ZUMMA KIDS in FIT13 sta združila moči in nastala je ZUMMA FIT VSTOPNICA.

Preberi v celoti
VIKEND AKCIJA

VIKEND AKCIJA


KOLIKO STOPINJ – TOLIKO POPUSTA

Preberi v celoti
APRIL v Zumma kids

ZUMASTIČEN APRIL


Aprila v Zummi >>

Preberi v celoti
VELIKA NOČ V ZUMMI

VELIKA NOČ V ZUMMI


VELIKONOČNI DNEVI V ZUMMI >>

Preberi v celoti
Mamice Zumma kids

MAMICE V ZUMMI


DRUŽENJE ZA MAMICE V Zummi 22.3.24 ob 11uri

Preberi v celoti
Nagradna igra za 2 x BMX

NAGRADNA IGRA BMX v ZUMMI


Cel mesec marec bo potekala nagradna igra za glavni nagradi 2 x BMX kolo.

Preberi v celoti

MAREC V ZUMMI


Program bo marca obarvan 🌺🌸🌼🌷🪻💐 🐣🐰🥚

Preberi v celoti

PLEZANJE V ZUMMI


Otroci obožujejo plezanje, saj predstavlja izziv, ki jih spodbuja k raziskovanju in premagovanju ovir.

Preberi v celoti